A Pannon Várszínház Színművészetfejlesztési Nonprofit Kft. 2001. február 16-án alakult. Nagyvázsony Község, Várpalota Város Önkormányzatai, az Internmed Bt. és Vándorfi László alapították. Elnevezését az indokolta, hogy Veszprém, Veszprém megye, az egykori Pannónia váraihoz, történelmi helyszíneihez kapcsolódó események, személyiségek, értékek korszerű színházi megjelenítésére vállalkozott, emellett összművészeti alkotómódszerével folyamatosan reagál a közelmúlt és jelenünk konfliktusaira. A „Vár” szónak ma már elsősorban állítmányi tartalma érvényes, a befogadás, a nyitottság szinonimájaként.

Szervezeti formánk nonprofit kft. 2012. augusztus 17-től kéttagozatú színház vagyunk, prózai és tánctagozattal rendelkezünk. Minden korosztályhoz szólunk. Az óvodásoktól a felnőttekig korszerű befogadóvá neveljük közönségünket. Rétegszínházi törekvéseink mellett a népszerű, zenés produkcióink is korszerű alkotómódszerek elfogadtatását célozzák. Zenés előadásainkban elsődlegesek a magyar szerzők és az élő zene alkalmazása. Ars poeticánk lényege, hogy műfajra való tekintet nélkül a kortárs művészetek eredményeit egyesítő, hagyományainkat újszerű szemlélettel hitelesítő, a műfaji határokat újraértelmező produkciókat hozzunk létre.

A tradicionális és a kortárs szemlélet közötti folyamatos átjárást összművészeti alkotómódszerünk biztosítja, ahol a zene, a tánc, a képzőművészet nem csupán alkalmazott művészet, hanem egyenrangú, mellérendelt kifejezőeszköz. Ez művészeti munkánk legerősebb ismertetőjegye. A TÁNC Fesztiválja Országos és Nemzetközi Kortárs Összművészeti Találkozó több műfajban és művészeti ágban évenként ad lehetőséget a kitekintésre.