FELHÍVÁS

Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Iroda Főépítészi Csoportja felhívja Veszprém város lakosságának figyelmét, hogy Veszprém Megyei Jogú Város 24/2017. (IX.28.) Ör. sz. rendelettel jóváhagyott Településrendezési Tervét módosítani kívánja. A módosítás az alábbi területeket érinti:

1. Déli Intézményterület, 4781/74 hrsz-ú ingatlanát érintő „telek zöldfelületként fenntartandó része” mértékének felülvizsgálata

2. Paál László utca egyes telkeinek kiegészítéséhez a 5290/226 hrsz-ú ingatlan egy részét érintően a településrendezési terv módosítása

3. Jutaspuszta, Kisréti utca 0314 hrsz-ú ingatlan egy részét érintően a településrendezési terv módosítása

4. Templom u. 1., 735 hrsz-ú ingatlan övezeti előírásának módosítása

5. Fenyves u. 348/1 hrsz-ú ingatlan egy részét érintően a településrendezési terv módosítása

6. HÉSZ-t érintő módosítás

A 2013. január 1-től hatályos településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 29. §-ának megfelelően a helyi önkormányzat az eljárás megindítása előtt a 25/2017.(X.26.) önkormányzati rendeletében döntött a partnerségi egyeztetés szabályairól.

A Kormány rendelet 37.§ - ában leírtak alapján felhívjuk a módosítással érintett terület szomszédságában található lakosságot, gazdasági szervezeteket és egyéb civil szervezeteket, intézményeket, hogy az előzetes tájékoztatási anyaggal kapcsolatosan véleményeket, észrevételeket tehetnek.

Az észrevételeiket írásban tehetik meg, a Veszprém város honlapján található partnerségi egyeztetésről szóló 25/2017.(X.26.) önkormányzati rendelet 2. melléklet partnerségi adatlap kitöltésével. A kitöltött adatlapot kérjük a VMJV Főépítészi Csoport címére (Veszprém, Óváros tér 9.), vagy a foepiteszi-csoport@gov.veszprem.hu e-mailcímre megküldeni szíveskedjenek.

A vélemények beérkezésének határideje: 2018.december 4.

A módosítással kapcsolatosan 2018. december 5-én 16 óra 30 perckor lakossági fórumot tartunk Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Komjáthy termében. Tisztelettel felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a fórum kizárólag a konkrét területeket érintő rendezési terv módosításával kapcsolatos kérdésköröket érinti.

Egyéb adatok iránt érdeklődni lehet a Főépítészi Csoportnál munkaidőben a 549-266 és 549-261-es telefonon illetve személyesen egyeztetett időpontban.