A pályázat kiírója: Veszprém Megyei Jogú Város Jegyzője

8200 Veszprém, Óváros tér 9.

Munkahely megnevezése: Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Stratégiai Iroda Projektkoordinációs Csoport

8200 Veszprém, Óváros tér 9.

Betöltendő munkakör: projektkoordinátor határozatlan idejű kinevezéssel

Ellátandó feladatok:

Európai Uniós támogatási rendszerhez benyújtandó támogatási igények előkészítése, pályázatok benyújtása, nyertes pályázatok esetén támogatási szerződés megkötése, megvalósítás során teljes körű projektmenedzsment feladatok ellátása

Az állás betöltéséhez szükséges feltételek:

- büntetlen előélet

- cselekvőképesség

- magyar állampolgárság

- iskolai végzettség: felsőoktatásban szerzett műszaki vagy közszolgálati vagy jogi vagy építész vagy gazdaságtudományi szakképzettség

- egészségügyi alkalmasság

- vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

- angol nyelv tárgyalóképes ismerete


A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- az európai uniós projektek megvalósításában szerzett igazolható szakmai tapasztalat (legalább 1-3 év) és a támogatási rendszer jogi, pénzügyi környezetének ismerete

- az önkormányzati igazgatásban szerzett igazolható szakmai tapasztalat és az önkormányzati jogi környezet ismerete

Illetmény és egyéb juttatások: a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény alapján

A pályázathoz csatolandó iratok:

- motivációs levél

- fényképes szakmai önéletrajz

- iskolai végzettséget igazoló oklevél másolata

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 4.

A pályázatokat Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Személyzeti Csoportjához (8200 Veszprém, Óváros tér 9.) kell benyújtani.

A pályázatok a benyújtási határidő lejártát követő 15 napon belül kerülnek elbírálásra.

A pályázat elbírálásáról az elbírálást követően minden pályázó írásban értesítést kap.

Az álláshely 2019. február 01-től tölthető be.