A Veszprémi Ifjúsági Közalapítvány pályázatot hirdet a közalapítványi célok megvalósítása érdekében.

Pályázat célja

A pályázat célja, hogy a Veszprémben élő fiatalokat – a 12-29 éves korosztályt – közösségeiket, egyéni és társas kezdeményezéseiket támogassa, lehetőséget adjon egyéni és közösségi érdekeik, szándékaik kifejezésére, önmegvalósításuk gyakorlására és a kompetenciafejlesztésre. A bírósági nyilvántartás szerint veszprémi székhellyel rendelkező, vagy Veszprémben tagszervezettel, fiókszervezettel működő alapítványok, egyesületek, civil szervezetek támogatása.

Pályázati összeg: A jelen pályázaton rendelkezésre álló keretösszeg: 1 000 000 Ft.

Pályázati kategória:

1. Nagy Projekt – (2019. március 15 – 2019. október 31. között)

A Közalapítvány olyan - elsősorban veszprémi 12-29 éves korosztály számára szervezett - legalább 1 napos nagy rendezvény megvalósítását kívánja támogatni mely Veszprémben valósul meg, előkészítésében és megvalósításában az érintett korosztály aktívan részt vesz. Előnyben részesülnek azok a programok, amelyek ifjúsági szervezetek (vagyis azok a társadalmi szervezetek, amelyeket a 12-29 éves korosztály tagjai hoztak létre és/vagy működtetnek). A projekt célja a közösségfejlesztés, oktatás, nevelés, informális tanulás.

Cél: a civil szervezetek saját rendezvényeinek támogatása. (A pályázat megvalósulása: 2019. március 15 –2019. október 31.); számlák teljesítési határideje: a rendezvény lebonyolításához kapcsolódó számlák; legkorábban 2019. március 15.)

Pályázni lehet: a szervezet gondozásában megvalósuló program költségeinek részfinanszírozására (pl. színpad bérlés, építés, fellépők díja, tiszteletdíj, jutalmak, ajándékok, alapanyagok, eszközök költségeire, marketing, grafikai, nyomdai költség, hangosítás, egyéb technikai szolgáltatás). Bérjellegű kifizetés nem támogatható, de számlával igazolt, tiszteletdíj, fellépő díja, rendezvényszervezés, igen. Nagyértékű tárgyi eszköz beszerzést nem támogat a Közalapítvány.

Elvárt önrész: Összes költség minimum 10%-a készpénzben vagy önkéntes tevékenységben

Megpályázható összeg: minimum 250.000 Ft. A kategóriában benyújtható pályázat száma maximum 1 db. Pályázatot nyújthatnak be alapítványok, egyesületek.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 1.

Részletek és pályázati űrlap elérhető: http://www.veszprem.hu/veszpremieknek/palyazatok-allasok-hirdetmenyek/palyazatok