Kérjük azokat a veszprémi közoktatási intézményekből nyugdíjba vonult pedagógusokat (óvónőket, tanítókat, tanárokat), akik diplomájukat 50-60-65-70 évvel ezelőtt vették át, hogy az emlékdiploma iránti kérelmükkel Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) Polgármesteri Kabinetirodát, /Csicsics Andrea ügyintéző/ 2019. február 20-ig ügyfélfogadási időben /hétfő, szerda 8,00-11,00 óra/ keressék fel.

A kérelemhez szükséges dokumentumok:

- szakmai önéletrajz,

- eredeti diploma másolata,

- munkaviszony igazolása (munkakönyv másolata),

- személyigazolvány másolata,

- adó- és TAJ kártya másolata.

Ha a kérelmező rendelkezik már valamilyen fokozatú emlékdiplomával, akkor a munkaviszony igazolására elegendő az előző fokozatú emlékdiploma fénymásolata.

Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

Polgármesteri Kabinetiroda