Veszprém Megyei Jogú Város polgármestere a város információszolgáltatásában végzett kiemelkedő tevékenység elismeréséül „Szabad Sajtó Díjat” adományoz. A ,,Szabad Sajtó Díja” adományozását bármely veszprémi bejelentett lakóhellyel rendelkező természetes személy, veszprémi székhelyű jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet kezdeményezheti 2019. február 28. napjáig beküldött javaslatával, melyet Veszprém Megyei Jogú Város polgármesterének kell benyújtani.

A díj azon személynek adományozható, aki a város nyomtatott, elektronikus, televíziós és rádiós információszolgáltatás területén kiemelkedő, eredményes munkát végzett.

A Szabad Sajtó Díjat a polgármester a Magyar Sajtó Napja alkalmából adományozza.

Kérjük a város polgárait, gazdálkodószervezeteit, intézményeit, hogy a díjjal kapcsolatos, személyre szóló javaslataikat indoklással (laudációval) együtt 2019. február 28-ig küldjék el, vagy adják le a következő címre:

Veszprém MJV Polgármesteri Hivatal, Polgármesteri Kabinetiroda

8200 Veszprém, Óváros tér 9.

További információ az alábbi elérhetőségeken kérhető:
E-mail: kaposztas.vivien@gov.veszprem.hu
Telefon: 06-88/549-236