Áder János, Magyarország köztársasági elnöke a nemzeti ünnep alkalmából a Magyar Érdemrend középkeresztje polgári tagozata kitüntetést adományozta dr. Bársony István, a Pannon Egyetem Multidiszciplináris Kiválósági Kutatóközpont Tanácsadó Testületének elnöke, a Vegyészmérnöki és Anyagtudományok Doktori Iskola törzstagja, Széchenyi-díjas villamosmérnök, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpontja Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézetének kutatóprofesszora részére a funkcionális anyagok kutatása és innovatív mérnöki alkalmazása területén végzett, nemzetközi szinten is kiemelkedő munkája, valamint tudományterülete kapcsolatainak szervezésében, illetve a mérnöki-kutatói utánpótlás nevelésében elért sikerei elismeréseként.

10389
Dr. Bársony István

Áder János, Magyarország köztársasági elnökének megbízásából Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere a nemzeti ünnep alkalmából a hazai analitikai kémiai kutatások, azon belül az elválasztás-tudomány területén végzett, nemzetközileg is elismert munkája, valamint a tudományos tehetséggondozásban elért eredményei elismeréseként Magyar Érdemrend Lovagkereszt polgári tagozat kitüntetést adott át dr. Hajós Péter vegyészmérnök, a Pannon Egyetem Mérnöki Kar Kémia Intézete Analitikai Kémia Intézeti Tanszékének nyugalmazott egyetemi docense részére.

hajos-216x300.jpg
Dr. Hajós Péter

Áder János, Magyarország köztársasági elnökének megbízásából Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere március 15-e alkalmából, a haza érdekeinek előmozdításában és az egyetemes emberi értékek gyarapításában végzett tevékenysége elismeréseként Magyar Érdemrend Tisztikereszt polgári tagozat kitüntetést adott át dr. Hangos Katalin, a kémiai tudomány doktora, a Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kara Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszékének egyetemi tanárának részére.

hangoskatalin.jpg
Dr. Hangos Katalin

Áder János Magyarország Köztársasági Elnökének megbízásából dr. Rétvári Bence államtitkár a haza érdekeinek előmozdításában és az egyetemes emberi értékek gyarapításában végzett tevékenysége elismeréseként Magyar Bronz Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetést adott át Torma Roland közgazdász, a Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampuszának gazdasági ügyintézője részére.

torma-roland.jpg
Torma Roland

Áder János Magyarország Köztársasági Elnökének megbízásából dr. Rétvári Bence államtitkár a haza érdekeinek előmozdításában és az egyetemes emberi értékek gyarapításában végzett tevékenysége elismeréseként Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetést adott át Csizmadiáné dr. Czuppon Viktória, a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar Vállalatgazdaságtan Intézeti Tanszékének egyetemi docense részére.

czupponviktoria_2.jpg
Csizmadiáné Dr. Czuppon Viktória

Áder János Magyarország Köztársasági Elnökének megbízásából dr. Rétvári Bence államtitkár a haza érdekeinek előmozdításában és az egyetemes emberi értékek gyarapításában végzett tevékenysége elismeréseként Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetést adott át dr. Vassányi István informatikus, a Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszékének egyetemi docense részére.

vassanyiistvan.jpg
Dr. Vassányi István

Nagy István agrárminiszter Életfa Emlékplakett Arany fokozata kitüntetést adott át dr. Kovács János címzetes egyetemi docens, a Pannon Egyetem Georgikon Kar nyugalmazott tudományos főmunkatársa részére több évtizede a kertészet tudományágban végzett kiváló oktatási tevékenységéért, a zöldségtermesztésben, a paprika, zöldbab és sárgarépa fajtanemesítésében elért eredményeiért.

drkovacsjanos_id.jpg
Dr. Kovács János

Dr. Nagy István miniszter Konkoly-Thege Sándor Díjat adományozott dr. Wagenhoffer Zsombornak, a Pannon Egyetem Georgikon Kar címzetes egyetemi docensének, a Magyar Állattenyésztők Szövetségének ügyvezető igazgatójának a hazai állattenyésztés, tenyésztésszervezés és tenyésztés-politika terén végzett kiemelkedő szakmai, érdekképviseleti, szakpolitikai tevékenységéért.

wagenhoffer_zsombor.png
Dr. Wagenhoffer Zsombor

Minden kitüntetettnek szívből gratulálunk, munkájukhoz további sikereket kívánunk.