Az idei felvételi eljárásban a Pannon Egyetem megőrizte pozícióját a vidéki egyetemek között. A minőségi képzéseket kínáló, az idei oktatói kiválósági HVG rangsor szerint az ország 2. legjobb egyetemén a 2019/2020 tanévben összesen 1977 hallgató kezdheti meg tanulmányait. A felvettek közül 1620 fő állami ösztöndíjas képzésen tanulhat. Közülük 1296 fő alapszakra, 283 fő mesterszakra, 29 fő osztatlan képzésre, 369 fő pedig felsőoktatási szakképzésre iratkozhat be idén szeptemberben.

_DSC6543_2.jpg

Az idei felvételi eljárásban is a Gazdaságtudományi Kar vonzotta a legtöbb hallgatót; az intézményünkbe jelentkezők több mint egyharmada a kar hallgatójaként kezdi meg tanulmányait annak ellenére, hogy a felvettek több mint 38%-a a továbbra is magas központi ponthatárok miatt önköltséges hallgató lesz.

A munkaerőpiac elvárásaival összhangban alegtöbb hallgatót (115 fő) a Műszaki Informatikai Kar programtervező informatikus szakjára vettük fel államilag finanszírozott, nappali, alapképzésre. Mesterszakon a legtöbb hallgatót egy idén először meghirdetett szak, a mentálhigiénés közösség - és kapcsolatépítő államilag finanszírozott, levelező tagozatos szak vonzotta (27 fő).

A legnépszerűbb alapszakok az egyes karokon: a gazdálkodási és menedzsment szak (GTK), a mezőgazdasági mérnöki (GK), a vegyészmérnöki (MK), az anglisztika (MFTK) és a programtervező informatikus (MIK) voltak. A legmagasabb felvételi ponthatár (462 pont) a nemzetközi tanulmányok alapszak nappali tagozatának, államilag finanszírozott képzésén alakult ki.

_DSC6546_3.jpg

A mesterképzésekre felvettek közül a legtöbben a vegyészmérnöki-, a tanári-, a fordító és tolmács-, mentálhigiénés közösség - és kapcsolatépítő-, a vezetés és szervezés-, a műszaki menedzser-, valamint mérnökinformatikus mesterszakon kezdhetik meg tanulmányaikat szeptembertől. A felsőoktatási szakképzések iránti érdeklődés növekedése megállt, sőt az előző évihez viszonyítva a felvett hallgatók aránya 21,2 %-ról 18,7%-ra csökkent.

A felvi.hu adataiból nem látszik, hogy elsősorban a Stipendium Hungaricum állami ösztöndíjprogramnak köszönhetően tovább nőtt az angol nyelven kínált képzéseinkre jelentkező külföldi hallgatóink száma.

Örvendetesen emelkedett az MFTK szakjaira felvett hallgatók létszáma köszönhetően nemcsak az intenzív beiskolázási tevékenységnek, de az újonnan indult szakoknak is.

IMG_8085_2.jpg

A Pannon Egyetem legtöbb szakjára a pótfelvételi eljárás keretében még bejuthatnak azok, akik most nem nyertek felvételt egyik intézménybe sem, vagy korábban nem adtak be jelentkezést. A jelentkezés időszaka 2019. július 29 – augusztus 7.

További információ: https://uni-pannon.hu/felveteli/

A Pannon Egyetem felvételi eredményei karok szerinti bontásban

Gazdaságtudományi Kar

A Gazdaságtudományi Kar szakjai iránt az érdeklődés – az üzleti alapszakokra központilag meghatározott magas pontszám mellett is – jelentős. A felvételi eljárás keretében a Karra 686 hallgatót vettek fel, amelyből 421 fő állami ösztöndíjas. A Kar az önköltséges képzésre felvett, legjobban teljesítő hallgatókat kedvezményekkel támogatja. A felsőoktatási szakképzések közül nappali tagozaton a turizmus-vendéglátás szakra vették fel a legtöbb hallgatót. Az alapképzések közül a gazdálkodási és menedzsment, a pénzügy és számvitel, valamint a kereskedelem és marketing volt a legnépszerűbb nappalin. Levelező tagozaton az emberi erőforrások és a műszaki menedzser szakra vették fel a legtöbb jelentkezőt. A mesterszakok közül a vezetés és szervezés, valamint a műszaki menedzser szak viszi a prímet. Azon továbbtanulni szándékozók számára, akiknek most nem sikerült a felvétel, vagy nem jelentkeztek egyetlen szakra sem, a Kar pótfelvételi eljárás során biztosít lehetőséget a jelentkezésre.

Georgikon Kar

A Georgikon Kar a felvételi eljárás során az összes meghirdetett alapszakon elindította képzéseit. A BSc szakokon az előző évhez mérten néhány fővel nőtt a felvett létszám, míg a felsőoktatási szakképzések és a mesterképzések levelező tagozatán kismértékű visszaesés tapasztalható. A hallgatói minőség javulását jelzi, hogy a turizmus –vendéglátás BSc szakon a hallgatók 29%-a - a 400 pontban limitált felvételi határ ellenére - állami finanszírozásban nyert felvételt, az átlag pontszám itt 424 pont. A legmagasabb agrár képzési átlag pontszám az alapszakokon a természetvédő mérnökök esetében tapasztalható (380). A legmagasabb pontszámú első helyes jelentkezők közül a kertészmérnök és a természetvédő alapszak esetében is került be 460 ponttal hallgató a szakra. A felsőoktatási szakképzések közül a ménesgazda képzésre felvettek átlagos felvételi pontszáma 315,7 pont, ami a diplomás képzések esetében is bőségesen elegendő lett volna. A pótfelvételit ezek alapján minden alapszakon és felsőoktatási szakképzésben, valamint 1 osztatlan képzésben és 5 mesterszakon fogjuk meghirdetni.

Mérnöki Kar

Az előző évek tendenciáihoz hasonlóan a Mérnöki Karra idén is 300-nál több, összesen 307 hallgató került felvételre. Ezek több mint 90%-a állami ösztöndíjasként kezdheti meg tanulmányait 2019 szeptemberében. Jelentős eredmény, hogy a Kar mindegyik meghirdetett alapszakán elindul a képzés szeptembertől, beleértve a mérnöki és a természettudományos szakokat egyaránt. A nemzetközileg is akkreditált vegyészmérnöki képzés iránt változatlanul nagy az érdeklődés, jól tükrözve a Kar elismert értékeit. Erre a szakra több mint 100 hallgató került felvételre. Továbbra is nagy az érdeklődés a zalaegerszegi mechatronikai mérnöki képzés iránt, melyet idén már levelező formában is elindít a Kar. Emellett a gépészmérnöki alap-, a környezetmérnöki és a vegyészmérnöki mesterszakok indultak még levelező formában. Örömteli eredmény, hogy a mesterszakokra felvett hallgatók száma a tavalyi kiemelkedően magas értékhez hasonlóan alakult, a levelező mesterképzésekre felvettek létszáma megduplázódott. Az előző években indított angol nyelvű mesterszakok mellett idén a vegyész képzés is elindul angol nyelven a Stipendium Hungaricum program keretében. Széleskörű ipari kapcsolatainak köszönhetően, közel félszáz vállalati partnerrel együttműködésben a Kar minden mérnöki alap- és mesterképzését duális formában is elindítja. Szakjait meghirdette pótfelvételi eljárásban is, bízva abban, hogy az akadémiai és a vállalati kapcsolatok, ösztöndíj és karrier lehetőségek tovább erősítik a képzései iránti érdeklődést.

Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar

A Modern Filológiai és Társadalomtudományi Karra a felvi.hu keretén belül 348 elsőhelyes jelentkező volt, és 289 hallgatót vettünk fel. A tavalyi 189-es hallgatói létszámhoz képest 53%-os növekedés többek között annak is köszönhető, hogy 3 új szakkal bővült a portfóliónk. Az új szakjainkra: a Kommunikáció- és médiatudomány alapszakra, a Közösségszervezés alapszakra, valamint a Mentálhigiénés ifjúság- és kapcsolatépítő mesterszakra összesen 54 főt vettünk fel. Továbbra is a legnépszerűbb az anglisztika alapszak, és az idén nőtt a germanisztika és politikatudományok alapszakokra felvettek száma is. A felvi.hu-n történt jelentkezések mellett örvendetesen nő a külföldi jelentkezők között a népszerűségünk, aminek köszönhetően idén 18 fő nyert felvételt az angol nyelvű Alkalmazott nyelvészet mesterszakra, 3 hallgató az Anglisztika szakokra, valamint 6 fő a kőszegi képzési helyű Nemzetközi tanulmányok szakra. Külföldről magyar nyelvű képzésekre is van 2 felvett jelentkező. Nem elhanyagolható az sem, hogy évről-évre emelkedik a Többnyelvűségi Nyelvtudományi Doktori Iskolánkba jelentkezők száma. Idén 6 külföldi és 13 magyar hallgatót vettünk fel a doktori képzésünkre. Az MFTK képzéseire felvett hallgatók száma a tavalyi 228 fő-höz képest 337-re emelkedett.

Műszaki Informatikai Kar

A Műszaki Informatikai Karon a 2019. évi általános felvételi eljárásban összesen 438 fő nyert felvételt, amely megközelíti az előző év kiugróan magas felvételi létszámát. Ebből 363 fő alapképzésen, 19 fő mesterképzésen, 56 fő pedig felsőoktatási szakképzésen kezdheti meg tanulmányait. A nappali tagozatos alapképzésre jelentkezettek 98%-a állami ösztöndíjas képzési formában tanulhat. A veszprémi képzési helyre felvett hallgatók száma a tavalyi 367 főhöz képes növekedett, az idei évben 373 fő volt. A legnépszerűbb szak a karon idén is a programtervező informatikus alapszak volt, amelyre 117 főt vettek fel, míg a második legnépszerűbb szak az idén is a tavaly először indított üzemmérnök-informatikus BProf szak volt, amelyre a két képzési helyen összesen 98 fő került felvételre. Az idén először Veszprémben az üzemmérnök-informatikus szak levelező tagozaton is indult.