A veszprémi székhelyű Pannon Egyetem a Közép- és Nyugat-Dunántúli Régió meghatározó felsőoktatási intézménye. A kiváló szakmai hagyományokkal rendelkező intézmény képzési kínálata csaknem minden tudományterületet lefed. Az Egyetem jelenleg öt karral rendelkezik, melyek közül az egyik Keszthelyen található, de a térség több városában, többek között Nagykanizsán, Zalaegerszegen és Kőszegen is jelen van.

A Pannon Egyetem folyamatos dinamikus fejlődését, minőségi oktatás melletti elkötelezettségét jól mutatja, hogy számos rangos elismeréssel büszkélkedhet. A Gazdaságtudományi Kar 2008-ban az országban elsőként részesült Felsőoktatási Minőségi Díjban, 2011-ben pedig a Mérnöki Kar is átvehette ennek az elismerésnek az arany fokozatát. A régió fejlesztésében betöltött kiemelkedő szerepének elismeréseként 2009-ben az egyetem elnyerte a „Királyi Régióért Díjat”, 2010-ben pedig a „Kiváló Egyetem” miniszteri elismerést. A 2013-2016. közötti időszakra vonatkozóan a dunántúli felsőoktatási intézmények közül egyedüliként a Mérnöki Kar kapott „Kutató Kar” minősítést.

Kutatóegyetemként – mint a gazdasági fejlesztés egyik kulcsszereplője – intézményünk elősegíti a versenyszféra, az üzleti élet, a helyi önkormányzat és a központi kormányzat összefogását a regionális és a határokon átívelő oktatási, kutatási és fejlesztési programokban. Célunk a régió gazdasági és társadalmi-kulturális fejlődésében betöltött eddigi szerepünk további erősítése. A Pannon Egyetem rugalmasan reagál a társadalom igényeire és kihívásaira, összekapcsolja a tudományos és az üzleti élet szereplőit, s az elmondottak mellett szoros a kapcsolata a környező országokkal is.

2015. július 1-től dr. Gelencsér András irányítja rektorként az Egyetemet. Joggal mondhatjuk, hogy a Pannon Egyetem a tudás mellett érvel, hiszen tudományt ápol és teremt, kultúrát őriz és közvetít, minőséget formál és egyetemet épít, új perspektívát kínál oktatóink, kutatóink, hallgatóink és a tágabb értelemben vett szakmai közösség számára a régióban, Magyarországon és Európában egyaránt.